Chris Bakker Classic Car Taxaties

Tarieven & Voorwaarden

Tarieven

Wat kunt u verwachten

  •  Taxatie op locatie                   €195,-
(Binnen een straal van 50 km van Boskoop)

 

  • Taxatie op kantoor                  €150,-

 

  • De tarieven zijn inclusief BTW
Neem contact op

Chris Bakker Classic Car Taxaties
A.P. van Neslaan 48
2771 DE Boskoop
0172 85 24 06
info@classictaxaties.nl

Route

Algemene Voorwaarden

Op deze taxatie zijn van toepassing de algemene voorwaarden voor Register Makelaars en Register Taxateurs in roerende zaken, leden van de Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in roerende zaken, welke voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Fabrieken  voor Amsterdam op 30-6-2005 onder nummer 40530226.

Dit rapport is toepasbaar bij verzekeringen met polisvoorwaarden volgens artikel 7: 960 Burgerlijk Wetboek en is niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 7 : 960 van het Burgerlijk Wetboek luidt: de verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.

Deze taxatie en rapportage is beslist géén technische keuring en kan nooit als zodanig worden geïnterpreteerd.

Dit rapport dient uitsluitend ter bepaling van de waarde voor verzekeringsdoeleinden van het visueel getaxeerde motorvoertuig.

De geldigheidsduur van deze taxatie bedraagt maximaal 36 maanden, tenzij hiervan door de betreffende verzekeraar wordt afgeweken.

Deze taxatie geeft geen enkele garantie tot het realiseren van de vastgestelde waarde bij inruil of verkoop.

Onder vervangingswaarde wordt verstaan het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom vergelijkbare zaken.