Chris Bakker Classic Car Taxaties

Privacybeleid

Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Chris Bakker Classic Car Taxaties kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Chris Bakker Classic Car Taxaties, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Chris Bakker Classic Car Taxaties verstrekt. Chris Bakker Classic Car Taxaties kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM Chris Bakker Classic Car Taxaties GEGEVENS NODIG HEEFT
Chris Bakker Classic Car Taxaties verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Chris Bakker Classic Car Taxaties uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG Chris Bakker Classic Car Taxaties GEGEVENS BEWAART
Classic Car Taxaties bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Chris Bakker Classic Car Taxaties verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Chris Bakker Classic Car Taxaties worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Chris Bakker Classic Car Taxaties gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Chris Bakker Classic Car Taxaties maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Chris Bakker Classic Car Taxaties te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Chris Bakker Classic Car Taxaties heeft hier geen invloed op.
Chris Bakker Classic Car Taxaties heeft Google geen toestemming gegeven om via Chris Bakker Classic Car Taxaties verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Chris Bakker Classic Car Taxaties heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. Chris Bakker Classic Car Taxaties heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd waardoor het IP-adres geanonimiseerd is. Het delen van gegevens door Google is door Chris Bakker Classic Car Taxaties uitgezet. Chris Bakker Classic Car Taxaties maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@classictaxaties.nl. Chris Bakker Classic Car Taxaties zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Chris Bakker Classic Car Taxaties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Chris Bakker Classic Car Taxaties maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Chris Bakker Classic Car Taxaties verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Chris Bakker Classic Car Taxaties op via info@classictaxaties.nl.
www.classictaxaties.nl is een website van Chris Bakker Classic Car Taxaties .

Chris Bakker Classic Car Taxaties is als volgt te bereiken
Vestigingsadres:
A.P. van Neslaan 48
2771 DE Boskoop
Telefoon: 0172 85 24 06